Fit for France

Fit for France - גב' סטפני פלינט לו, ENSEA

מבוא לתקשורת בין-תרבותית: מהי משמעות המושג "תרבות"? מה מייצגים האספקטים השונים של התרבות? מהי "תיאוריית הקרחון"? יחד ננסה להבין את משמעותם של התחומים הרחבים הללו, וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי לפענח את סימני התקשורת הלא-מילולית ולהצליח להתנהל בתוכם.