ENSEA
מחשבים אלקטרוניקה

ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT
שיווק, מנהל, יזמות פיננסית
03/10/2018
DUCASSE EDUCATION
קולינריה ופטיסרי
03/10/2018

נתונים על בית הספר

  • מספר סטודנטים: 900
  • סטודנטים זרים: 18%
  • מיקום בית הספר: : פריז

אלקטרוניקה, טלקומוניקציה, מחשבים

ENSEA הוא בית ספר ציבורי שנוסד בשנת 1952. הוא מכשיר מהנדסים להנדסה כללית בעלי פרופיל מחקר-פיתוח בתחום הנדסת החשמל (אלקטרוניקה, טלקומוניקציה, מחשבים). הוא קולט 900 סטודנטים להכשרה ראשונית, 75 בהשכלה דרך חניכה, 20 סטודנטים לתואר שני מחקר, ו-55 לתואר דוקטורט. משך הלימודים הוא 3 שנים.
בית הספר מעניק 230-250 תעודות מהנדס בשנה. תנאי הקבלה לסטודנטים להנדסה הם תעודת בגרות+2 ( Centrale-Supélec, Arts & Métiers Paris-Tech, ATS, banque d’épreuves DUT-BTS) או בעלי תואר, למחזיקים בתואר ראשון ממדינה זרה.
בזכות מסלולי הקבלה השונים והפתיחות הבינלאומית, בית הספר l’ENSEA מאופיין באוכלוסייה מגוונת חברתית ותרבותית.

רשימת תכונות

  • תואר שני/MBA
  • לימודי צרפתית במהלך התואר
  • מסלולי לימודים באנגלית