ECOLE POLYTECHNIQUE
מדעים מדויקים, הנדסה

UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
רוח, מינהל, מדע
03/10/2018
CAVILAM – Alliance Française
לימודי צרפתית והוראה
10/10/2018

נתונים על בית הספר

  • מספר סטודנטים: 3300
  • סטודנטים זרים: 36%
  • מיקום בית הספר: פריז

מדעים מדויקים, מדעים וטכנולוגיה, מדעי ההנדסה, כלכלה, מנהל ופיתוח בר-קיימא

בית הספר הגבוה פוליטכניק, בינלאומי ברובו (36 אחוז מהתלמידים, ו-39 מהמורים), משלב מחקר, הוראה וחדשנות ברמה מדעית וטכנולוגית גבוהה. תוכניות הלימודים שהוא מפתח מבטיחות תרבות של מצוינות, בעיקר במדעים, השומרת על מסורת שורשית של הומניזם.

בית הספר מכשיר דרך המסלולים הרבים: תואר ראשון, תואר הנדסה פוליטכניק, מאסטר, תוכניות לתארים מתקדמים, תוכניות לדוקטורט, השתלמויות מקצועיות, מקבלי החלטות בעלי תרבות מדעית בינתחומית שנחשפו גם לעולם המחקר וגם לעולם העבודה. עם 22 המעבדות, ביניהם 21 משותפות למרכז הלאומי למחקר, מרכז המחקר של בית הספר פועל בכל חזיתות הידע וחוקר בנושאים בינתחומיים מדעיים, טכנולוגיים וחברתיים.

רשימת תכונות

  • תואר ראשון
  • לימודי צרפתית במהלך התואר
  • תואר שני/MBA
  • מסלולי למודים באנגלית
  • לימודי תעודה ממוקדים
  • דוקטורט/ פוסט דוקטורט