Ecole supérieure des Beaux arts de Bordeaux
אמנות ועיצוב

ESMOD INTERNATIONAL
אופנה
20/11/2014
LE CORDON BLEU
גסטרונומיה
02/10/2018

נתונים על בית הספר

  • מספר סטודנטים: 220
  • סטודנטים זרים: 10%
  • מיקום בית הספר: בורדו

אמנות ועיצוב

בית הספר הגבוה לאמנות (EBABX) בבורדו, שייך לרשת הלאומית של המוסדות הממלכתיים להשכלה גבוהה לאמנות הנמצאת באחריות משרד התרבות. בית הספר EBABX תורם באופן פעיל לפיתוח האמנות העכשווית של מרחב המטרופולין של בורדו וכל מחוז אקיטן החדשה, עם שאיפה להדהוד לאומי ובינלאומי. בית הספר קולט 220 תלמידים לאמנות ולעיצוב, כ-60 תלמידים מתקבלים לשנה ראשונה, ומכין ללימודי תעודה המקבילים ל-DNA (דיפלומה לאומית לאמנות, תואר ראשון, בגרות +3) ולתואר שני מאסטר (DNSEP, דיפלומה לאומית גבוהה לאמנות פלסטית, בגרות +5).

בית הספר מעודד את תלמידיו לערוך נסיעות הכשרה במהלך תקופת לימודיהם במסגרת חילופי סטודנטים או במסגרת סטאג' מקצועי. תוכניות פדגוגיות, הנסובות סביב לתמות משותפות כגון מהלכים בעולם התערוכות, ההוצאה לאור, השיווק, הפעילות הציבורית, והתמקצעות הסטודנטים, מאפשרים ליצור תנאים לשיתופי פעולה בתחום החילופין ונסיעות לימוד. EBABX מזוהה כבית ספר ייחודי המשלב תרבות של יזמות עסקית עם תרבות קולקטיבית, ומבסס את הדינמיות שלו על שיתופי פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות מוזיאון ותרבות, ארגונים ועמותות בצרפת כמו מחוצה לה.

רשימת תכונות

  • תואר ראשון (DNA)
  • תואר שני (DNSEP)